Sendemandsmøder

Marineforeningens sendemandsmøde (repræsentantskabsmøde) er foreningens øverste myndighed og det årlige ordinære sendemandsmøde afholdes i.h.t. vedtægterne inden udgangen af maj måned. Her mødes foreningens landsbestyrelse og afdelingernes sendemænd (delegerede), der forholdsmæssigt (1:25) afspejler deres medlemstal.

På Sendemandsmødet fremlægges og drøftes landsbestyrelsens årsberetning, det reviderede årsregnskab, og fremkomne forslag behandles. Ligeledes bekræftes næste års mødested, og kontingentet til landsforeningen fastsættes. Endelig foretages valg til landsledelsen (Landsformand, -næstformand, -kasserer og -sekretær), samt foreningens revisorer.

Som følge af den skærpede COVID-19 situation er næste Sendemandsmøde i Skagen udskudt til 11. september 2021.

Dagsorden

Årsberetninger

Referater