Sendemandsmøder

Foto: Sonja Christensen.

Marineforeningens sendemandsmøde (repræsentantskabsmøde) er foreningens øverste myndighed og det årlige ordinære sendemandsmøde afholdes i.h.t. vedtægterne inden udgangen af maj måned. Her mødes foreningens landsbestyrelse og afdelingernes sendemænd (delegerede), der forholdsmæssigt (1:25) afspejler deres medlemstal.

På Sendemandsmødet fremlægges og drøftes landsbestyrelsens årsberetning, det reviderede årsregnskab, og fremkomne forslag behandles. Ligeledes bekræftes næste års mødested, og kontingentet til landsforeningen fastsættes. Endelig foretages valg til landsledelsen (Landsformand, -næstformand, -kasserer og -sekretær), samt foreningens revisorer.

Dagsorden

Årsberetninger

Referater