Skyttelav

I flere lokalafdelinger af Danmarks Marineforening er der oprettet skyttelav, hvor lavets medlemmer kan vedligeholde deres skydefærdighed fra bl.a. tjenesten i søværnet.

Skyttelavene har selvstændig bestyrelse og økonomi, men til varetagelse af alle sager vedrørende skydninger er der under Landsbestyrelsen nedsat et Skytteudvalg, hvis formand deltager i Landsbestyrelsens møder.

Skytteudvalget hjælper de enkelte skyttelav med at løse de spørgsmål, der opstår angående regler og oprettelse af skyttelav mm.

Skyttelavene konkurrerer bl.a. med lokale soldaterforeninger og andre skytteforeninger, og hvert år i marts måned afholdes et Landsskyttestævne, hvor medlemmer af skyttelavene mødes til konkurrenceskydning og kammeratligt samvær.

Som medlemmer i et skyttelav kan kun optages medlemmer af Danmarks Marineforening, men medlemmer af en afdeling, som ikke har eget skyttelav, kan dog optages i en anden afdelings skyttelav.

Der er i øjeblikket 19 aktive skyttelav med godt 1.016 medlemmer under Danmarks Marineforening .

Kontakt til skyttelav/-udvalg: skytteudvalg@marineforeningen.dk

Information fra Skytteudvalget:

Landsskyttestævne 2024 gennemføres i Ebeltoft d. 16 – 17. marts 2024.

Vedtægter & direktiver

Direktiv for Skytteudvalget

Skyttelav:

Sjælland og Øerne:
Brøndby, Hundested, Kalundborg, Kgs. Lyngby, København og Næstved

Fyn:
Faaborg, Kerteminde, Nyborg og Svendborg

Jylland:
Ebeltoft, Esbjerg, Grenå, Hals, Hanstholm, Kolding, Randers, Skive og Aarhus