Redaktionen

MARINEFORENINGEN Tidsskriftet “Under Dannebrog” redigeres af:

Redaktør Leif Mortensen
MKM – Viborg og Fårup
Bellisvej 18, Fårup
7900 Nykøbing Mors
Mobil: +45 21 92 30 55
Email: lm@mkmedier.dk / red@marineforeningen.dk