Bornholms Marineforening

Bornholms Marineforening blev stiftet d. 28. august 1922 og har siden da haft til huse på forskellige adresser i Rønne. For nuværende deler foreningen lokaler med Danmarks Veteraner på Almegårds Kaserne i bygning 42.
En del af foreningens aktiviteter gennemføres fra foreningens tidligere adresse på Munch Petersensvej 4.

Mange oplysninger om Marineforeningen kan findes under hovedmenuerne øverst på denne side.

Aktiviteter (lokale):

Se også i Event kalender

Onsdag d. 20. martskl. 1800Foredrag ved Thomas Bay Jensen, orlogskaptajn (R) og havnedirektør i Rønne Havn, der vil berette om sin tid i Søværnet med fokus på oplevelser fra sine udsendelser i Internationale operation.
Aftenen starter med skafning – en mindre buffet til en pris á 75 kr.

Mødested: Munch Petersensvej 4, Rønne
Onsdag d. 17. aprilNærmere følger
Følg os på Facebook: Bornholms Marineforening

Bestyrelsen / kontakt:

FormandCarsten Kofoed
E-mail: jagtvej3730@gmail.com / Telefon: 60448143
KassererBirgitte Hansen
E-mail: krydderbollen@gmail.com
SekretærHeinz O. Karlshøj-Nielsen
E-mail: sekretaerbmf@outlook.dk
BestyrelsesmedlemH. Peter Birk Jensen
BestyrelsesmedlemKalle Jeppesen