Værdigrundlag og vedtægter

Som en traditionsbærende forening arbejder Danmarks Marineforening, gennem sit landsdækkende virke, for at fastholde og formidle Danmarks maritime kulturarv, samt at udbrede interessen for Søværnet og søfarten.

Danmarks Marineforening er en demokratisk, royalistisk, upolitisk forsvars-positiv forening, der hylder mangfoldigheden, såvel i samfundet som i foreningen, hvor der er rum og plads til alle.

Foreningens vedtægter

Vedtægter for Marineforeningen, senest revideret på sendemandsmødet den 6. maj 2023.