Søværnets jubilarstævner

På Søværnets vegne arrangerer Marineforeningen hvert år et JUBILARSTÆVNE på Holmen (Nyholm) til minde om indkaldelsen til Søværnet. Det første stævne fandt sted i 1914.

Stævnet finder sted den sidste søndag i august måned, og her samles 25-, 40-, 50-, 60-, 65-, 70- 75- og 80-års jubilarer til en festlig dag i ’Flådens leje’ gennem mere end 300 år.

Programmet består af kranselægning ved mindestenen for Søværnets faldne den 29. august 1943, sammenkomst i Planbygningen under den historiske Mastekran med taler, musik af Kvindelige Marineres Musikkorps, tildeling af Mindebæger til en nyligt hjemsendt værnepligtig mm.

Efter pausen samles deltagerne til skafning med sild og biksemad i Planbygningen – alt i et kammeratligt samvær mellem “gamle” orlogskammerater.

Deltagelse i jubilarstævner kræver IKKE medlemskab af Marineforeningen.

Ikke-jubilarer blandt foreningens medlemmer kan også tilmelde sig – dog har jubilarerne naturligvis fortrinsret.

Tilmeldings- og betalingsinformation bringes her på siden ca. 1. april og hvert år i ’Under Dannebrog’ nr. 2 og 3.

Kvindelige Marineres Musikkorps og stævnedeltagerne ved Jubilarstævnet i 2018. Foto: Søren Konradsen.