Bliv medlem

Optagelsesblanket

Gjort tjeneste ved Søværnet
Andet (sæt kryds)
Hvor har du tidligere været medlem af Marineforeningen?
Det bekræftes, at nævnte ansøger opfylder de i vedtægternes § 5 anførte.
Ansøger:
Optagelseskriterier:
Dato:
Afdelingsformand:
Dato:
Underskrift:

Reserveret Marineforeningens landskontor

Ovennævnte ansøger er optaget i Marineforeningen med:
Hovednummer:
Lokalnummer (udfyldes af afdelingen):
Oprettet i medlemskartotek den: