Statsejede DanPilot investerer i fremtiden

30. april 2024

I løbet af 2023 har DanPilot, som mange andre virksomheder, navigeret gennem et komplekst miljø præget af bl.a. vedvarende krig, handelsrestriktioner og geopolitiske spændinger. De ændrede forsyningslinjer har blandt andet resulteret i, at de lodsede skibe har tilbagelagt længere distancer med lods om bord, hvilket har haft indvirkning på virksomhedens operationer og omkostninger. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

På trods af udfordringerne, har DanPilots tiltag for at styrke virksomhedens kundefokus og fortsat styrke konkurrenceevnen, bidraget til en omsætningsfremgang til knap 544 millioner samt et resultat på 3,1 millioner kr. efter skat. Årets resultat for 2023 repræsenterer et forventet fald fra det ekstraordinære år 2022, ligesom den fortsat øgede efterspørgsel har været forbundet med betydelige ekstraudgifter for at imødekomme kundernes behov. DanPilot reducerede i begyndelsen af 2023 priserne på transitlodsninger med 3 procent, mens priserne i regionalsegmentet blev justeret i tråd med de reelle omkostninger. – 2023 har budt skiftende markedsdynamikker, med en deraf naturlig påvirkning af operationen. Hele organisationen fastholder ambitionen omkring sejladssikkerhed som det primære fokus. Resultaterne er et vidnesbyrd om vores medarbejderes ekspertise og dedikation til at yde service af højeste kvalitet under alle forhold, siger administrerende direktør i DanPilot, Erik Merkes Nielsen.

Fremtidssikring og fremtidsudsigter Innovation og digitalisering har været et centralt tema i 2023. DanPilot har styrket tiltagene omkring de igangværende innovationsprojekter, der forventes at munde ud i mere bæredygtige driftsmetoder og teknologier, såsom fjernlodsning og droneassisteret lodsning. DanPilot har også investeret markant i fremtiden gennem rekrutteringen af yderligere 44 nye lodser og lodsaspiranter gennem de seneste to år. Disse initiativer skal sikre, at virksomheden fortsat er rustet til at håndtere fremtidens efterspørgsel samt udbygge de faglige kompetencer, der kræves for at løfte forsyningspligten og frem for alt værne om sejladssikkerheden. Udsigterne for 2024 er fortsat præget af stor usikkerhed grundet de vedvarende geopolitiske spændinger, og DanPilot er derfor opmærksom på behovet for løbende at tilpasse virksomheden.

DanPilot har 16 lodsstationer i Danmark og yderligere fem bådpladser. I alt har DanPilot ca. 400 medarbejdere, heraf ca. 200 lodser og ca. 115 bådførere. DanPilot har hovedkvarter i Svendborg.
(Kilde og foto: DanPilot, Gert Bjerre)