Søværnet holder åbent skib i fem danske havnebyer

23. november 2023

Forsvaret har meget fokus på at fortælle danskerne om de mange karrieremuligheder der er i det danske Forsvar. Blandet andet i Søværnet. På den baggrund afholdes der åbent skib event i en række danske havnebyer.

Det er de to enheder fregatten PETER WILLEMOES i inspektionsskibet THETIS der ligger dæk og rum til rådighed for de besøgende.

PETER WILLEMOES:

  • Lørdag den 25. november i Aalborg ved Honnørkajen fra kl. 1300 til 1600

THETIS: 

  • Søndag den 26. november i København ved Ofeliakaj/Ofelia Plads fra kl. 1000 til 1400
  • Søndag den 3. december i Odense ved Tysklandskajen fra kl. 1000 til 1400
  • Onsdag den 6. december i Sønderborg ved Storkajen fra kl. 0830 til 1400
  • Torsdag den 7. december i Aabenraa ved Gammelhavn fra kl. 0830 til 1400

Fregatten PETER WILLEMOES med et deplacement på 6.645 tons er et af Søværnets moderne og slagkraftige krigsskibe, som er særligt udrustet til luftforsvar, men den kan også løse mange andre sømilitære opgaver. Skibet råder over et alsidigt udvalg af sensorer og våben. Det omfatter langtrækkende radarsystemer, 76mm kanoner, 35mm kanon, torpedoer, maskingeværer og håndvåben samt missiler til brug mod sømål og luftmål. Skibene kan ligeledes medbringe en helikopter, for eksempel MH-60R Seahawk eller Merlin EH101. Besætningen er på mellem 117-165 personer alt efter opgaverne.

Inspektionsskibet THETIS har et deplacement på 3.500 tons. Skibet patruljere normalt i farvandene omkring Grønland og Færøerne. For tiden er skibet dedikeret opgaven at rekruttere nye medarbejdere til Søværnet og opgaven som skoleskib for kadetter fra Søværnets Officersskole samt værnepligtige i Søværnet.

THETIS er et af fire inspektionsskibe i klassen. Skibet har en 76 mm kanon samt blandt andet tunge maskingeværer. Det kan medbringe en Seahawk-helikopter i sin hangar, og besætningen er på op mod 65 personer.

Der må af sikkerhedsmæssige årsager ikke medbringes tasker om bord på skibene.
(Kilde og foto: Forsvarskommandoen)