Søværnet bidrager til overvågning af undersøisk kritisk infrastruktur

2. december 2023

Den multinationale koalition Joint Expeditionary Force (JEF), der består af de ti Nordeuropæiske nationer Storbritannien, Holland, Island, Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland og Litauen, besluttede den 28. november 2023, at koalitionen vil lave en øget indsats for at styrke overvågningen af undersøisk kritisk infrastruktur. Der vil derfor i begyndelsen af december foregå en multinational JEF indsats i østersøregionen med overvågning af undersøisk kritisk infrastruktur med deltagelse fra størstedelen af landene i JEF-samarbejdet.

Der er ifølge Forsvaret tale om en JEF-koordineret, men ikke JEF-styret, aktivitet, hvorfor der ikke vil være tale om kommandooverdragelse af enheder til JEF-hovedkvarteret.

Danmark vil i perioden, hvor aktiviteten foregår, sende situationsrapporter fra overvågning af danske havområder med undersøisk kritisk infrastruktur til Standing Joint Force Headquarters (SJFHQ), som er det britiske hovedkvarter, der kører JEFs operationer. Den danske indsats vil blive foretaget af de patruljefartøjer og fly som normalt deltager i farvandsovervågningen.
(Kilde og foto: Forsvarskommandoen)