Maritim ekspedition Limfjorden/Bornholm i østeuropæisk urbåd

19. marts 2024

Thomas Frank er teolog og eventyrer med stor interesse for de historiske vandvejes betydning. Han er tillige præst i Viborg Stift. Over de seneste år har han gennemført flere ekspeditioner for at opnå retvisende viden om vore forfædres ageren i en periode, hvor grænser ikke fandtes, og både bandt verden sammen.


I den kommende sommer vil han på baggrund af et unik fund i 1885, hvor man i en rundhøj fra bronzealderen ved Thorshøj få kilometer nord for Thisted fandt en lerkrukke, der indeholdt 100 ens modeller af både i guld, foretage en sørejse fra Thorshøj til Bornholm.


Thomas Franks teori er, at modellerne er en del af fortællingen om indvandring til Skandinavien fra øst efter den sidste istid, der i Skandinavien sluttede omkring 9.600 f. Kr. Både af sandsynligvis samme type kendes fra flere fund i Skandinavien. Det største antal i ét fund ved Slusegård på Bornholm. I en båd af samme type som guldfundende vil han i juni måned, sammen med andre, ro fra Limfjorden ved Thorshøj østud af fjorden og videre over Kattegat til Bornholm.

Thomas Franks urbåd var udstillet på Moesgaard Museum i forbindelse med udstillingen RUS-Vikinger i 2022. Båden har han benyttet på en 2.000 kilometer lang ekspedition i 2021 ad floder til det Kaspiske Hav. Den er bygget, hvor teknikken er bevaret, og der er tegn på, at de indvandrende folk oprindeligt kom fra. Formålet med ekspeditionen er at følge en glemt men mulig maritim vej til Skandinavien og dermed, som skrevet i indledningen, efterprøve hans teori og lære mere om den periode, hvor grænser ikke fandtes og både bandt verden sammen

(Kilde og foto: Thomas Frank. )