Håbløst krav om logbogsføring til små fiskefartøjer

12. januar 2024

Fra årsskiftet har man som erhvervsfisker skullet søge om tilladelse til fiskeri efter stenbider.

Derudover er det nu blevet et krav, at der skal føres logbog over fangsterne, og det gælder både for store fartøjer og for små fartøjer på under 10 meter, der normalt er undtaget fra reglerne om at føre logbog.

Det betyder, at selv hvis man fisker fra en åben jolle uden styrehus, skal man føre logbog, mens man er til havs, og det møder hård kritik. John Jakobsen, der er formand for Skagen Fiskeriforening, kalder de nye regler for et ”overkill”. – Jeg fisker selv efter stenbider, og for mig kan det godt lade sig gøre at føre logbog til havs, fordi jeg har et lille styrehus på min båd, men for de fiskere, der fisker med åbne joller uden styrehus, er det nærmest umuligt, og det er dem, der er flest af. De mennesker, der har fået den her idé, burde tvinges til selv at prøve det. Man bør som et minimum ændre reglerne, så man kan vente med at føre logbogen, til man er kommet i havn. Det kan ikke være rigtigt, at man skal sidde og fedte med en logbog ude på havet i en åben jolle, siger John Jakobsen.

Alfred Fisker Hansen, der er formand for Thyborøn Havns Fiskeriforening og næstformand for Danmarks Fiskeriforening, kalder kravet for ”fuldstændigt tosset”. – Hvis man fastholder kravet om, at de små fartøjer skal føre logbog, så bør der selvfølgelig være mulighed for, at man kan vente med at føre logbogen, til man er kommet i havn. Det er umuligt at stå i en åben jolle og føre en papirlogbog. Det må være tydeligt for enhver, siger Alfred Fisker Hansen.

Kravet om, at man skal søge om tilladelse til fiskeri efter stenbider, og kravet om, at der skal føres logbog over fangsterne, er blevet indført, efter at der sidste år var stor medieinteresse for fiskeriet efter stenbider, fordi det var et år, hvor fangsterne var små.

John Jakobsen konstaterer, at fiskeriet efter stenbider altid har svinget meget, og at det ikke giver mening at bruge landingstallene som et udtryk for, hvordan bestanden har det. – Det er et fiskeri, som altid har svinget meget. Det har det gjort i alle de år, jeg har kendt til det. Der har været enkelte år, hvor der har været rigtig mange, men de fleste år har der ikke været nok til, at de store både har gidet røre ved det. Fiskeritrykket er heller ikke i nærheden af, hvad det var for ti år siden. Hvis der havde været lige så mange, der fiskede efter stenbider sidste år, som der var dengang, så havde landingerne selvfølgelig også været tilsvarende større, siger John Jakobsen.
(Kilde og foto. Svend Boye Thomsen, Fiskeritidende)