Fregatten IVER HUITFELDT tilbage i Korsør den 4. april

3. april 2024

Under forlægningen tilbage til Flådestation Korsør anduvede fregatten IVER JUITFELDT flådebasen Souda Bay på den græske ø Kreta. Dette for at gennemføre genforsyning af proviant og brændstof og samtidig give besætningen mulighed for at nyde lidt velfortjent tid på landjorden.

I forbindelse med besøget besøgte chefen for Søværnskommandoen, kontreadmiral Henrik Ryberg skibet, for at udtrykke rosende ord over besætningens indsats i Rødehavet.

Efter et par dages havneophold forlod skibet igen Kreta med henblik på at forlægge mod Danmark. Undervejs tilknyttes fregatten NATO’s stående flådestyrker for at bidrage til afskrækkelse og forsvar af NATO’s alliance.

Torsdag den 4. april 2024 kl. 1000 anløber IVER HUITFELDT  basehavnen på Flådestationen i Korsør.  Her modtages besætningen af Søværnets Tambourkorps og pårørende.

Pressen er inviteret til pressemøde fra kl. 0945 til 1130.
(Kilde og foto: Forsvarskommandoen. Nick/Forsvaret )