Følgebåd Skåne – Bornholm søges

6. maj 2024

Danmarks Marineforenings Tidsskrift ”Under Dannebrog” er i et tæt samarbejde med teolog, forsker og de facto opdagelsesrejsende Thomas Frank ved at tilvirke kommende temaer i tidsskriftet, der under arbejdstitlen ”Maritimteologiskhistorisk opdagelsesrejsende anno 2024” skal beskrive den historiske betydning, de europæiske vandveje allerede fra oldtiden har haft for såvel den religiøse udbredelse og fortælling, samt menneskets muligheder for at udveksle varer mellem forskellige folkeslag.

Thomas Frank vil blandt andet afprøve hans teori om, at vikingerne tog både religion og nye udsmykningsformer med sig hjem fra deres togter til Rusland og Byzans, det nuværende Istanbul.

I en artikel i Kristelig Dagblad siger han blandt andet: – Der er tidligere forskere, som har fremført den teori, at rus nedstammer fra skandinaver. Den teori har russiske forskere aldrig været så glade for. Men ved at fokusere på bådene frem for etniciteten og ved at anskue udviklingen af bådteknologi som en fælles identitet, der gør det muligt at bevæge sig længere ud i verden, bliver det et fælles projekt.

Den igangværende krig i Ukraine, har på nuværende tidspunkt gjort den region til lukket land for ekspeditioner og forskersamarbejde af denne art. Til gengæld kan han glæde sig over, at Østersøen ikke er berørt af konflikten, så havet mellem Estland og Bornholm endnu ligger åbent for hans tredje vikingetogt. Til den ende søger Thomas Frank og hans roere omkring den 20. juni 2024 en følgebåd til Bornholm fra Sveriges sydkyst.

Så er der nogle, der har tid og lyst til at bruge deres båd i forskningens tjeneste, må de meget gerne kontakte Thomas Frank på mail: tofr@km.dk eller sms 24805204