AFLYST......Lørdagsfrokost

Ledige pladser:
60
Tilmeldingsfrist:
13 jun 2024
Afbud senest:
13 jun 2024
Tilmeldingsfrist overskredet

Frokosten serveres kl 12

Kursus nr.: 2024016
Arrangør
Københavns Marineforening
Tidspunkt
15 jun 2024
11:00 - 15:00
Sted
Københavns Marineforening
Takkeladsvej 5
1439 København K
Tlf: 31606768
E-mail: koebenhavn@marineforeningen.dk
Hjemmeside: https://www.kbh-marineforening.dk/
Pris
Medlem:100,00 kr.
Ikke medlem:100,00 kr.

Alle priser vises inkl. moms.
Du kan pt. ikke tilmelde dig dette arrangement. Kontakt evt. Danmarks Marineforening