Distriktsmøde, Vestsjælland

Ledige pladser:
38
Tilmeldingsfrist:
01 mar 2024
Afbud senest:
01 mar 2024
Tilmeldingsfrist overskredet

Hermed indkaldes til distriktsmøde, Vestsjælland i Kalundborg Marineforening fredag d. 8. marts 2024 kl. 1830 med følgende dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af referent.
4. Orientering ved Distriktsformanden.
5. Orientering ved afdelingsformænd.
6. Valg af distriktsformand.
7. Indkomne forslag.
8. Siden sidste distriktsmøde.
9. Næste møde, Nykøbing Sj. d. 13. september 2024.
10. Distriktskassen.
11. Eventuelt.

Der vil inden mødet blive serveret, Glaseret skinke med grønlangkål samt brunede kartofler.

Afdelingsrapport fremsendes til distriktsformanden uanset deltagelse eller ej senest d. 1. marts 2024.

Kursus nr.: 2024039
Arrangør
Tidspunkt
08 mar 2024
18:30 - 21:00
Sted
Kalundborg Marineforening
Rosengade 1
4400 Kalundborg
Tlf: 50459419
E-mail: kalundborg.marineforening@gmail.com
Pris
Medlem:Gratis

Alle priser vises inkl. moms.
Du kan pt. ikke tilmelde dig dette arrangement. Kontakt evt. Danmarks Marineforening