Distriktsmøde, Fyn

Ledige pladser:
45
Tilmeldingsfrist:
10 mar 2024
Afbud senest:
10 mar 2024
Tilmeldingsfrist overskredet

Distriktsmøde søndag, den 24. marts 2024 kl. 10.00
med deltagelse af Landsformanden.

Sted:
Svendborg Marineforening, Færgevej 5. 5700 Svendborg.

Dagsorden:
1. Velkomst ved lokal- og distriktsformand.
2. Valg af ordstyrer og referent.
3. Referat fra sidste møde – evt. bemærkninger.
4. Velkomst og orientering fra Landsformand.
5. Beretning fra afdelingerne (Afdelingsrapport fremsendes før mødet).
6. Regnskab for distriktskassen.
7. Valg af distriktsformand, suppleant samt sekretær (vælges for en periode af 3 år.)
7a. Valg af distriktsformand.
7b. Valg af suppleant.
7c. Valg af sekretær.

Middagspause 12.30 – 13.30 (inkl. let frokost til pris 100,- kr.)

8. Evt. indkomne forslag.
8a. Orientering om  af Landsformanden.
8b. Debatoplæg. Marineforeningen i 2038. Drøftelse af besvarelser fra afdelingerne.
9. Fastsættelse af sted og dato for næste møde.
10. Eventuelt.

Mødet forventes afsluttet senest kl. 16.00.

Forslag der ønskes behandlet på mødet, bedes fremsendt til distriktsformanden senest 10. marts 2024.

Tilmelding, senest 10. marts 2024.

Detaljeret dagsorden mm. kan ses i arrangementet efter tilmelding, herunder kontingentbetaling til distriktet.

Kursus nr.: 2024040
Arrangør
Svendborg Marineforening
Tidspunkt
24 mar 2024
10:00 - 16:00
Sted
Svendborg Marineforening
Færgevej 5
5700 Svendborg
Tlf: 40453011
E-mail: erik@bodalenergi.dk
Hjemmeside: http://svendborgmarineforening.dk/
Pris
Medlem:Gratis

Alle priser vises inkl. moms.
Du kan pt. ikke tilmelde dig dette arrangement. Kontakt evt. Danmarks Marineforening