Dansk-tyskt samarbejde om hjælp til den trængte ålebestand

3. juni 2024

I uge 22 2024 fik den trængte ålebestand i blandt andet Flensborg Fjord en tilgang af over 80.000 stk. åleyngel.

Ifølge Fiskeri Tidende kommer de mange ål fra Tyskland, hvor man i flere år har været aktiv med at sætte åleyngel ud i landets vandløb. For nogle år siden besluttede danske fiskere, at de ville sætte ål ud på den danske side af grænseløbet i Flensborg Fjord. Det skete så i år den 30. maj ved Kollund Sejlklub.

Selv om ålene, af mange årsager har det svært i de fleste danske farvande, er håbet, at så mange som muligt af de ål der hen over året udsættes, når ud til Sargassohavet, der er det eneste havområde hvor de yngler, inden de dør. Sargassohavet er et stort havområde, der ligge ud for Nordamerika og den nordlige del af Caribien.

Begivenheden den 30. maj. 2924 fik Danmarks nye generalkonsul i Flensborg samt flere politikere fra Danmark og Tyskland ud på Kollund Molen for at se, alt gik regelret til. Ud over generalkonsul Annette Lind deltog medlem af Europa-Parlamentet Asger Christensen, folketingsmedlem Kristian Bøgsted, samt Claus Ruhe Madsen tidligere minister for økonomiske anliggender, transport, arbejde samt teknologi og turisme i delstatsregeringen i den tyske delstat Schleswig-Holstein.

Det er Olaf Jensen fra Tyskland og Bælternes Fiskeriforening fra Danmark der er bagmændene for dette årlige grænseoverskridende samarbejde.

(Kilde: Danmarks Fiskeriforeningen Louise Svane Pedersen. Foto: Fiskeri Tidende. )