BEREDSKABSFOLDEREN 2024

17. januar 2024
Folk & Sikkerhed udgiver beredskabsfolderen ”Hvad nu hvis?”
 
Som følge af den store offentlige interesse og sagens aktualitet efter udmeldingerne fra den svenske forsvarschef og den svenske minister for civilt forsvar om, at borgere i Sverige skal forberede sig på krig har Folk & Sikkerhed besluttet at fremrykke offentliggørelsen af den beredskabsfolder, der har været under udvikling de sidste 9 måneder.
 
Folderen der udgives under titlen ”Hvad nu hvis?”, giver de danske borgere gode råd og vink om, hvorledes man bedst muligt sikre sig selv og sin familie til at kunne håndtere uforudsete situationer i op til en uge uden assistance. Folderen er relevant under alle uforudsete forhold, der indebærer nedbrud eller begrænsninger i den kendte infrastruktur, hvad enten dette er forårsaget af pandemier (som eksempelvis Covid 19), ekstremt vejr, terror, cyberangreb, kriser og krig.

Det er simple og enkle råd, der er udviklet på baggrund af vores nordiske søsterlandes erfaringer og herunder især den svenske beredskabsfolder ”Om Kriget eller Krisen Kommer”.

Det medfører på ingen måder store udgifter at følge rådene og anbefalingerne i folderen. Der er i bund og grund tale om at udvise rettidig omhu og tilpasse den enkelte husholdning på en måde, der tilsikrer, at man altid vil være i stand til at kunne klare sig uden hjælp udefra i en uges tid.
Folderen understreger vores fælles ansvar for at beskytte os selv og vores familier, så de statslige og kommunale myndigheder kan fokusere på at yde bistand til de medborgere, der af den ene eller anden grund har behov for hjælp. Ved at følge anvisninger medvirke vi alle til at styrke Danmarks robusthed overfor uforudsete hændelser og det er faktisk et ansvar vi alle har.

Folderen, ”Hvad nu hvis?”, offentliggøres i en elektronisk version, der kan downloades.

Første oplag af den trykte folder kommer fredag den 12. januar 2024, og den vil blandt andet blive uddelt til Folketingets medlemmer.

Læs folderen HER
 
Med venlig hilsen
 
Thøger (Torben)
 
Torben Ørting Jørgensen
Formand for Folk & Sikkerhed