Anbefalinger fra det Maritime Partnerskab

21. maj 2024

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen har i dag tirsdag den 21. maj 2024 modtaget anbefalingerne fra det Nationale Partnerskab for det maritime område. Partnerskabet har haft til opgave at undersøge mulighederne for at opbygge og fastholde en national skibsbygningskapacitet i Danmark

Danmark står stærkt på det maritime område, når det kommer bl.a. til design, vedligehold og civilt udstyr. Og det vil være i vores nationale interesse, hvis vi styrker forsyningssikkerheden på området. Det Maritime Partnerskab præsenterede i dag forsvarsminister Troels Lund Poulsen for partnerskabets anbefalinger til, hvordan dansk skibsbygningskapacitet kan styrkes. – I krise- eller konfliktsituationer skal Danmark i højere grad have evnen til selv at tilvejebringe og vedligeholde Forsvarets kapaciteter, da afhængighederne til udenlandske producenter og leverandører kan skabe udfordringer med forsyningssikkerheden. En større national understøttelse af Forsvarets operative behov på det maritime område er derfor en vigtig forudsætning for at kunne varetage danske sikkerhedsinteresser på sigt, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 Partnerskabet har på baggrund af en kortlægning af en række relevante temaområder foretaget analyser af prioriterede områder, der vurderes at være særligt kritiske for udbygningen og opretholdelsen af en dansk skibsbygningskapacitet til gavn for Forsvaret. En af de centrale anbefalinger er, at der er behov for en langsigtet plan for anskaffelser af skibe til Forsvaret. En langsigtet flådeplan giver industrien den nødvendige investeringshorisont og giver Søværnet mulighed for at planlægge opbygningen af besætninger. Partnerskabet anbefaler desuden, at der planlægges efter systematisk videresalg af brugte krigsskibe. Det vil kunne reducere den periode, hvor skibene bliver mere vedligeholdelsestunge samt sikre en naturlig fornyelse og integration af nyeste teknologi i flåden. Partnerskabets kortlægning viser endvidere, at en styrkelse af Danmarks nationale skibsbygningskapacitet er en forudsætning, hvis industrien i tilstrækkelig grad skal kunne imødekomme Forsvarets behov for skibsanskaffelser i fremtiden. – Dansk og europæisk sikkerhed er under pres. Ruslands invasion af Ukraine og det generelt øgede internationale konfliktniveau fordrer, at Danmark har et stærkt og uafhængigt forsvar og en industri, der kan understøtte Forsvaret. Partnerskabet har nu afsluttet dets arbejde, og jeg vil tage anbefalingerne videre med i mine drøftelser med regeringen og forligskredsen, siger Troels Lund Poulsen.
(Kilde og foto: Forsvarsministeriet)