Værnspræsteembedet blev formaliseret i 1971

1. marts 2021

Præster og biskopper har gennem århundrede været en del af mandskabet i de kongelige hære og flåder. Selv historien om danskernes samlingsmærke Dannebrog fik tilbage i 1219 en vinkel omkring præsternes betydning for krigernes mod og kampånd. Flyverpræsterne blev fra begyndelsen en del af Flyvevåbnet ved dets oprettelse i 1950.

Den nuværende Værnspræstetjeneste blev forhandlet færdig i 1970 og trådte i kraft den 1. marts 1973. Formålet var at sikre at fremtidens soldater kunne være sikre på, at der på fremtidens missioner ville være en gejstlig integreret del af forsvaret.

50 års jubilæet planlægges fejret den 25. maj 2021 med en festgudstjeneste i Holmens Kirke og en efterfølgende reception i Riddersalen på Christiansborg.

Der findes ingen fuldtidsansatte præster i forsvaret, men de tre provster: Orlogsprovsten, Hærprovsten og Flyverprovsten deler deres embede 50/50 mellem Forsvaret og det sogn, hvor de er ansat. 

Derudover er der tilknyttet en række præster til de tre værn, som tager med på mission. Hæren: 65 feltpræster. Søværnet: 15 orlogspræster. Flyvevåbnet: 15 Flyverpræster
(Kilde Forsvaret. Foto: Preben Isenbecker, MTUD arkiv)