Tidsskrift for Søvæsen digitaliseres

25. juni 2020

Søe-Lieutenant-Selskabet, der er Danmarks næstældste videnskabelige selskab, og hvis formål er, ”at fremme de kundskaber, som kan gavne dets medlemmer og hermed det danske søværn gennem udveksling af tanker, anskuelser og oplysninger” begyndte i efteråret 1826 at udsende tidsskriftet ”Archiv for Söevæsenet (fra 1856 benævnt Tidsskrift for Søvæsen). Tidsskriftet har siden 1826 tjent som en central platform for Søværnets udveksling af viden om alt fra søkrigshistorie til de nyeste våbensystemer og doktriner. 

Tidsskriftets omkring 2000 artikler og indlæg er en historisk guldgrube om alt fra Dansk Vestindien over landets og vores skiftende allieredes forhold til store og farlige naboer som England, Tyskland og Rusland og videre til skiftende tidsaldres opfattelse af krig og fred, dannelse og uddannelse og straf og retfærdighed.

Det er således en fremragende kilde til inden- og udenrigspolitiske, sociale og militære forhold, ofte særdeles velskrevet af fortidens danske søofficerer, der stod nær kongemagt og regering. Dette unikke billede på udviklingen i det danske søværn og forsvar fortjener, efter Søe-Lieutenant-Selskabets mening, en bredere udbredelse, og Selskabet har derfor digitaliseret tidsskriftet, så det via Internettet kan blive tilgængeligt for alle. Samtlige årgange kan downloades via www.marinehist.dk