Stort optag af studerende til Det Blå og Det Maritime Danmark

29. juli 2021

Uddannelsesinstitutionerne SIMAC, MARTEC og landets øvrige tre maskinmesterskoler kan til september byde velkommen til 845 nye studerende. Det viser nye tal fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Det er blot femten studerende færre end sidste år.

Det samlet antal er dog steget markant de seneste fem år. Antallet af optagene studerende er steget med knap 25 % siden 2017. Den fortsatte fremgang glæder Anne Windfeldt Trolle, direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier. – Jeg er utrolig glad for, at så mange har lyst til en karriere til søs eller i Det Blå Danmark. De danske rederier har brug for kvalificeret arbejdskraft, og det er derfor vigtigt, at der bliver uddannet dygtige skibsførere, maskinmestre og shippingfolk, siger hun i en presseinfo.

I alt er 67.425 ansøgere blevet optaget på en videregående uddannelse. Sammenlignet med rekordåret 2020 er optagelsen faldet i 2021 med 3 pct. og det er ingen overraskelse. 

Folketingets partier indgik sidste år en aftale om at oprette ekstra studiepladser på baggrund af COVID-19-krisen. Der blev oprettet ca. 4000 ekstra studiepladser i 2020 og ca. 2000 ekstra i år, skriver Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Det er derfor helt naturligt, at antallet af optagne er faldet lidt igen – også på de maritime uddannelser. – Interessen for de maritime uddannelser er fortsat enorm høj, og vi er stolte af det arbejde som både uddannelsesstederne, rederierne, World Careers, og vi gør. Det er alt sammen med til, at vi får udbredt kendskabet til hele branchen, samt får fortalt om alle de muligheder som følger med ved at vælge et job til søs. Det er dejligt at se, at det virker, lyder der fra Anne Windfeldt Trolle. 

’International Shipping and Trade’ på Copenhagen Business School har optaget 66 nye studerende. Den offentliggjorte oversigt tæller kun uddannelser, der er omfattet af Den Koordinerede Tilmelding. De resterende konventionelle maritimeuddannelser forventer først at give svar senere på sommeren.  
(Kilde og foto: Danske Rederier)