Stort maritimt potentiale i Indien

2. marts 2021

Dansk skibsfart eksporterede i 2019 for 12,4 mia. kroner til Indien. Dette gør landet til det tredje største eksportmarked for danske rederier.

Danske Rederier fortæller i en presseinfo, at potentialet ikke er blevet mindre af, at Danmark for nyligt har indgået et ”Grønt Strategisk Partnerskab” med Indien, som giver muligheder for blandt andet at samarbejde om internationale forhold på klima og ophugning.

Men det nye partnerskab kan også give muligheder for, at danske grønne løsninger kan komme i spil eksempelvis i forbindelse med de indiske ambitioner på havvind.Vi står midt i en global sundhedskrise, hvor vi fortsat skal løse markante udfordringer på bl.a. besætningsområdet. Samtidig skal der på klima- og miljøområdet også gøres klar til nye sværdslag. I den sammenhæng er det godt med gode allierede, og vi er glade for at se, at Indien og Danmark trækker i samme retning, siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier blandet i presseinfoen.

-Maritime India Summit er en rigtig god platform for de danske virksomheder inden for skibsfarten – og ikke mindst for Danmark som maritim nation. Med vores nye grønne partnerskabsaftale skaber vi grobund for en helt ny relation til Indien. Her har man taget markante skridt i retning af en grøn transformation, og det vil vi som grønt foregangsland kunne nyde godt af. Ikke mindst på eksportsiden, siger Freddy Svane, Danmarks ambassadør i Indien.

Klima og ophugning

Stort set alle sektorer forsøger at nedbringe CO2-udledningen i disse år, og når skibsfarten står for ca. tre procent af den samlede udledning, er vi forpligtede til at gøre det samme. Vi kan ikke stå om fem eller ti år og spørge os selv, hvorfor gjorde vi ikke mere. Langt størstedelen af udtjente handelsskibe ophugges i Sydasien, og inderne har lavet et meget stort arbejde for at forbedre arbejds- og miljøforhold på flere af deres faciliteter. Der er ofte diskussioner om netop ophugning, og Indien anerkendes ikke altid for det forbedringsarbejde, de er i gang med. Der er meget mere forbedringspotentiale, og jeg håber det er et af de områder, som Danmark og Indien kan samarbejde om i det grønne strategiske partnerskab, siger Anne H. Steffensen.

(Foto: Danske Rederier)