Søfartsstyrelsen udsteder farts tilladelse til kanonjollen ”Corsør”

3. november 2020

Kanonjollelauget i Korsør, der på vegne af Faglig Grunduddannelse Syd- og Vestsjælland (FGU SV) udgør driftsbesætningen på kanonjollereplikaen ”Corsør”, har fået Søfartsstyrelsens tilladelse til sejlads med 12 passagerer og fire besætningsmedlemmer.

Værftsleder Christian Dyrløv oplyser, at inspektører fra Søfartsstyrelsen har været med på det sidste syn i august for at se om Kanonjollelauget kan manøvre ”Corsør” for sejl og for åre. Brandpumpe og alle andre krav til passagerskibe er ligeledes opfyldt. – Så nu kan vi tage passagerer med ud, så de kan få et lille indblik i, hvordan forholdene var, for det flådemandskab der under englandskrigen 1807 til 1814 også kaldet Kanonbådskrigen, opererede i farvandet ud for Korsør.

Sejlsæsonen er fra primo maj til ultimo september.

FGU SV arbejder fortsat på at bygge en Naust. En Naust er et spidstaget hus, der blev brugt som overdækket liggested for kanonjollerne både sommer og vinter. Efter planen skal Nausten bygges i Korsør Fiskerihavn. Ud over liggeplads for ”Corsør” skal huset også danne ramme for et planlagt museum om Kanonbådskrigen, set ud fra den lokale vinkel omkring Korsør og Storebælt.

(Foto: FGU SV, Korsør)