Skoleskibet DANMARK aflyser planlagt OL togt

20. december 2020

Den maritime uddannelsesinstitution MARTEC i Frederikshavn har som ansvarsområde blandet andet håndteringen af den ene af Danmarks to skoleskibe: Skoleskibet DANMARK.

På togter af 20 ugers varighed kan unge mellem 17.5 og 23 år tage en Maritim Adgangsgivende Grunduddannelse om bord på skoleskibet.

For 2021 var der planlagt en olympisk rejse, der var sammensat af tre på hinanden separate togter: Togt 109 (Frederikshavn – Caribien); Togt 110 (Caribien – Tokyo – Vancouver); Togt 111 (Vancouver – Florida). Togt 109 var berammet til start den 11. januar 2021.

Med de nuværende rejserestriktioner og uden sikkerhed for at vaccine kan tilvejebringes til besætning og elever inden skibets afgang, vurderes det ikke længere muligt at gennemføre OL togtet til Tokyo på betryggende vis, fortæller MARTEC på deres site. Her oplyses det også, at DANMARK fortsat vil gennemføre tre togter i 2021. Dette dog ud fra alternative og kontrollérbare sejlplaner, som kan justeres hvis det bliver nødvendigt i forhold til smitte og rejserestriktioner.

MARTEC og Skoleskibet DANMARK arbejder nu efter de nye sejlplaner som kan læses på  skolens site (Foto: MTUD arkiv)