Skibsbevaringsfonden hædre Middelfart Gammel Havn

9. oktober 2023

Over hele landet ses i stigende grad, at havneområderne bliver inddraget i byudvikling og ændret fra aktive erhvervshavne til boligområder. Ifølge den selvejende institution Skibsbevaringsfonden truer denne udvikling den sejlende kulturarv. – Mange steder er havnenes nye beboere ikke indstillet på, at skibene optager plads og giver livlig aktivitet på kajen. Dette til trods for, at netop skibene og det aktive havneliv udgør havnenes tiltrækningskraft. Men hvor søger man hen, når de traditionelle havne med kajplads til skibene, beddinger og plads til klargøring ved kajen forsvinder, spørger fonden om i en presseinfo.

For at imødegå tendensen søsatte Skibsbevaringsfonden i 2022 projektet ”Maritim Kulturhavn”. Projektet har til hensigt at styrke de havne og byer, som stadig værner om den sejlede kulturarv, og hvor de historiske skibes tilstedeværelse anses for at være en ressource for byen.

Ifølge sekretariatsleder John Walsted var der ingen tvivl om, at Middelfart Gammel Havn skulle være landets første Maritime Kulturhavn. – Middelfart Gammel Havn har udviklet sig til at være et både aktivt og attraktivt maritimt centrum for den sejlende kulturarv og for kystlivsaktiviteter for både borger og turister. Det skyldtes en beundringsværdig indsats fra foreningen bag Lillebæltsværftet og ikke mindst, at Middelfart Kommune og Middelfart Museum var bevidste om stedets potentiale og bakkede op om de anstrengelser, der blev gjort for at bevare det, siger John Walsted.

Skibsbevaringsfonden er i dialog med flere andre byer og interesserede havne-ejere. Men fonden hører gerne fra alle, der måtte have interesse i at vide mere om mulighederne for at blive Maritim Kulturhavn.

(Kilde  og foto: Skibsbevaringsfonden. )