Rekordmange er optaget på en maritim uddannelse

28. juli 2020

860 er blevet optaget på en af de maritime uddannelser i Danmark. Det viser nye tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Dermed kan de maritime uddannelser melde om et rekordstort optag og fremgang på en række uddannelser. Det oplyser Danske Rederier i en presseinfo, hvor de også fortæller, at de maritime uddannelsesinstitutioner i år har optaget 22 procent flere studerende end i 2019, hvor man optog 707 studerende.

Det er blandt andet Maskinmesterskolen i København, Maritime and Polytechnic University College, MARTEC, i Frederikshavn og Svendborg International Maritime Academy, SIMAC, der har oplevet den største fremgang. Derudover har 63 fået tilbudt en plads på studiet ’International Shipping and Trade’ på Copenhagen Business School.

I den netop offentliggjorte oversigt over optagne studerende fremgår det, at fire ud af fem maritime uddannelsesinstitutioner har en fremgang i andelen af optagne studerende.

I Frederikshavn kan 15 unge blandt andet se frem til at starte på den nye professionsbacheloruddannelse som skibsfører på MARTEC efter sommerferien.

Oversigten tæller dog kun uddannelser, der er omfattet af Den Koordinerede Tilmelding. Derfor vil der først senere på sommeren komme ansøgningstal for Navigationsskolen i Marstal, ligesom skoleskibenes ansøgere heller ikke er med i oversigten.