Overenskomst for lodserne i DanPilot godkendt

3. november 2022

Den nye overenskomst for lodserne i DanPilot er endelig faldet på plads og formelt godkendt hos alle instanser og myndigheder efter et langstrakt men konstruktivt forhandlingsforløb med overenskomstparten på lønmodtagersiden, nemlig fagforeningen Lederne Søfart, skriver DanPilot.

De fortæller også, at den fornyede overenskomst gælder for alle lodser ansat i DanPilot for perioden 1. december 2022 – 30. september 2024. Størstedelen af den tidligere overenskomst bevares uændret. Hovedændringerne i den fornyede overenskomst er blandt andet, at DanPilot har opnået større fleksibilitet i planlægningen af driften samtidig med, at lodserne har opnået forbedret natbeskyttelse. Dertil kommer ændringer af hviletidsreglerne pga. nye retningslinjer fra Søfartsstyrelsen. Endelig er der aftalt en samlet regulering af lønnen på 4,42% i overenskomstperioden. – Enhver overenskomst er kompromisets kunst, og jeg er glad for, at det endelig er lykkedes at komme helt i mål med en fornyet overenskomst, der sikrer bedre vilkår for lodserne, og som samtidig bidrager til at sikre DanPilots fortsatte konkurrencedygtighed i et liberaliseret marked. Vi lever af at levere sikkerhed. Det er derfor helt fundamentalt, at vi fortsætter med at tilbyde attraktive og sikre arbejdsvilkår for alle medarbejdere, siger DanPilots CEO Erik Merkes Nielsen.

Der er tale om en kompliceret overenskomst, der blandt andet tager højde for DanPilots disponeringsmønster som lovfastsat forsyningspligtig lodsvirksomhed. Herunder især i forhold til de nye regler for hviletid, som er fastsat af Søfartsstyrelsen. – DanPilot har været igennem en omstilling til fri konkurrence med løbende fokus på effektiviseringer og en tættere dialog med kunderne, hvor markedets dynamiske behov skal imødekommes. DanPilot er samtidig en virksomhed med forsyningspligt og et vigtigt samfundsansvar, nemlig at skabe sikkerhed til søs og i havn. Denne dobbelthed, samfundsopgaven og kundefokus, har været en integreret del af forhandlingerne, som har udmøntet sig i en mere balanceret og tidssvarende overenskomst. Foran ligger nu en vigtig opgave med at få den nye overenskomst implementeret i organisationen, uddyber Erik Merkes Nielsen. (Foto: DanPilot)