Øget grøn forskning glæder organisationen Danske Rederier

30. oktober 2020

Fredag den 30. oktober 2020 blev Folketingets partier enige hvordan de afsatte forskningsresurser for det næste år skal bruges.

Fokus ligger især på at investere i tiltag, der kan gøre det muligt at nå målet om en 70-procents CO2-reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Den samlede aftale er på 3,1 mia. kroner, og af dem er knap to mia. kroner afsat til mere grøn og teknisk forskning samt udvikling. Det er en prioritering, som vækker glæde hos Danske Rederier: I en udsendt presseinfo siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier, – at mere grøn og teknisk forskning er netop det, vi har brug for, når vi skal finde CO2-reduktioner inden for skibsfart. Vi kender ikke fremtidens løsninger endnu, og derfor er det helt rigtigt, når Folketingets partier beslutter at øge investeringerne i grøn forskning. Vi har sat os det ambitiøse mål, at dansk skibsfart skal være CO2-neutral allerede i 2050. Det mål når vi kun, hvis vi sætter turbo på forskning i nye brændstoffer herunder PtX, netop som partierne i dag har besluttet, lyder der fra Anne H. Steffensen, der også gør opmærksom på Danske Rederier er engagerede i klimaindsatsen på flere områder, og at flere rederier allerede har den ekspertise, der skal til for at fragte CO2 om bord på deres skibe.

Fakta om forskningsinitiativer (kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet)

  • 102,8 mio. kr. udmøntes til ambitiøse og grønne forskningsinitiativer i 2021
  • Under Danmarks Innovationsfond afsættes i alt 1.169,0 mio. kr. til grønne forsknings- og innovationsprojekter – herunder 700 mio. kr. til grønne forsknings- og innovationspart-nerskaber og 469,0 mio. kr. til grøn forskning, teknologiudvikling og innovation
  • Under Danmarks Frie Forskningsfond afsættes 312,9 mio. kr. med henblik på, at fonden gennem konkurrenceudsatte opslag kan uddele midler til den grønne, frie, nysgerrighedsdrevne forskning i Danmark.
  • Der afsættes i alt 511 mio. kr. til de tre udviklings- og demonstrationsprogrammer samt 39,3 mio. kr. til styrket grøn forskning på landbrugsområdet.
  • Der afsættes 50,0 mio. kr. i 2021 og 60,0 mio. kr. i 2022 og 2023 til delfinansiering af et nyt forskningsskib DANA med de nødvendige kapaciteter til at løse opgaver i Arktis.
  • Der afsættes 10,6 mio. kr. til grønt internationalt forskningssamarbejde og styrket monitorering af grøn forskning.

(Foto: Danske Rederier)