Øget fangst af brisling og regulering af sælen skal hjælpe torsken

31. januar 2023

Østersø fiskerne er under pres. Torskene er få, sælerne er mange og fremtiden ser svær ud.
Men sådan behøver det ikke at være. Det mener cand. scient. biologi Knud Fischer, der har udarbejdet en alternativ plan for fiskeriet i Østersøen.

I stedet for at begrænse torskefiskeriet skal der sættes fokus på fangst af sild og brisling. Sild er glade for torskelarver, mens brisling har smag for vandlopper og dafnier, som torsken også lever af.

Da torskefiskeriet i 1980’erne var på sit højeste, var bestanden på brisling på 311.00 tons. I dag er der mange flere brisling – bestanden blev i 2019 vurderet til 1.103.000 tons – og det får Knud Fischer til at konkludere, at brislingebestanden er blevet så stor, at det er et problem for torskens ve og vel. – Der er for mange brisling, der skal fjernes ca. 800.000 tons, for at give torsken ordentlige forhold. Det er klart, at det kan ikke lade sig gøre på en gang, men det kan ske over for eksempel fem år, hvor brislingekvoten hvert år hæves med 160.000, foreslår Knud Fischer.

I 2021 var EU-kvoten på brisling 222.958 tons.

Men fiskeri efter sild og brisling gør det ikke alene. Sælerne er mange og glubske i Østersøen, og de enten æder torsken eller inficerer den med leverorm. Skal torsken have en chance, så bør der altså sættes ind over for sælen, slår Knud Fischer fast. – Det kan ske ved jagt, der udføres af specielt trænede jægere. Kødet kan ikke bruges til konsum, men det kan blive dyrefoder, foreslår han.

Hvis brislingekvoten får vokseværk, og sælerne bliver færre, så er der ifølge Knud Fischer en fremtid for Østersøen. – Så forventes det at vise en fremgang i torskebestanden efter ca. tre år. Problemer med leverorm vil begynde at blive mindre, og der vil kunne spores en forbedring i Østersøens vandkvalitet, siger Knud Fischer, som kalder tiltaget for biomanipulation:

– Det vil sige, at man fjerner uønskede arter for at fremme de ønskede arter.

Altså skal man fjerne sild, brisling og sæler ved at fiske og regulere dem, for at få flere torsk i Østersøen.
(Kilde og foto: Fiskeritidende)