Kunderne vil have grøn skibsfart

4. januar 2021

Det er ikke længere kun prisen og hastigheden for en transportopgave, der er vigtig for de virksomheder, der skal have fragtet varer til søs. Danske Rederier fortæller i en pressemeddelelse at rederierne i højere grad oplever, at kunderne efterspørger et lavt CO2-aftryk, når en vare skal fragtes.

I en ny rundspørge til en lang række af rederiernes CEO’er svarer 93 procent af de adspurgte, at kunderne kræver et reduceret CO2-aftryk på transporten. 54 procent svarer, at det efterspørges i nogen eller i høj grad, mens kun syv procent svarer, at det ikke er relevant for kunderne. – Det er en klar tendens, at CO2-reduktioner i stigende grad bliver et krav, hvis man vil have opgaver og tilfredse kunder, siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Klima indgår i langt højere grad i rederiernes dialog med kunderne, og man kan risikere at blive valgt fra, hvis man ikke tager klimaindsatsen alvorligt. Otte ud af ti CEO’er svarer desuden, at kundernes efterspørgsel efter grøn transport er med til at drive udviklingen af en grønnere skibsfart.

Når redericheferne skal svare på, hvad der har størst negativ indflydelse for forretningen i øjeblikket falder de fleste svar ikke overraskende på coronakrisen. Samtlige adspurgte svarer, at coronakrisen påvirker negativt eller meget negativt. Men der er også stor enighed om, at ubalance og konflikt i relationerne mellem Kina, USA og EU påvirker negativt.

68 procent peger på handelskrigen mellem Kina, USA og/eller EU som værende negativ, 68 procent peger på et indad skuende USA som negativt, og 68 procent svarer ligeledes, at når Kina ikke agerer efter markedsprincipperne, påvirker det også negativt. – Vi har oplevet en længere periode, hvor Kina og USA og til dels også EU har haft meget svært ved at enes om handelspolitikken. Det giver usikkerhed i verdenshandelen, og usikkerhed er ikke noget, der gavner rederierne. Om en ny præsident i USA for alvor vil bløde op for handelsrelationerne, er for tidlig at spå om, men det vil kunne få en reel positiv indflydelse på verdenshandlen, siger Anne H. Steffensen.

(Foto: Danske Rederier)