Investering for 40 mia. kroner til det maritime område

19. august 2022

Forsvarsminister Morten Bødskov lancerede den 18. august 2022 et nyt nationalt partnerskab for det maritime område. Partnerskabet skal arbejde for en stærkere forsyningssikkerheden for det danske forsvar, og på samme tid udnytte det enorme potentiale, der er i den danske maritime sektor til at understøtte Forsvarets løbende behov. – Med Ruslands angreb på Ukraine og den nye europæiske sikkerhedssituation, er det mere vigtigt en nogensinde, at Danmark er i stand til at forsvare sig selv. Her spiller forsyningssikkerheden en afgørende rolle. Det er afgørende, at Forsvaret kan få det materiel, som er helt central for at sikre et stærkt dansk forsvar. Det gælder ikke mindst på havet, hvor Danmark er en af verdens førende søfartsnationer, siger forsvarsminister Morten Bødskov og fortætter: – Inden for den næste årrække står Forsvaret overfor at skulle udskifte en lang række skibe. Det betyder anskaffelse i omegnen af 40 mia. kroner. Det nye partnerskab skal komme med anbefalinger, så den danske maritime forsvarsindustri kan få del i disse investeringer. Til gavn for den danske forsvarsindustri, danske arbejdspladser og ikke mindste for Danmarks sikkerhed, lyder det fra ministeren.

Forsvarsministeren har udpeget Anne H. Steffensen, adm. direktør for Danske Rederier, som formand for partnerskabet. – Vi er en stor søfartsnation med en stærk maritim industri både i kraft af vores civile handelsflåde og vores søværn, som altid har haft et tæt samspil. I de kommende år skal vi styrke søværnet, som en afgørende del af Danmarks forsvar. Et tæt offentlig-privat samarbejde er den rigtige vej at gå. I Danmark har vi mange kompetencer, der kan og skal gøres brug af, når nye skibe skal udvikles og bygges. Jeg ser frem til som formand for det nye partnerskab at komme med anbefalinger til hvordan vi bedst og på fornuftige vilkår understøtter Forsvarets behov på det maritime område, siger Anne H. Steffensen.

Fakta om partnerskabet
Det nye nationale partnerskab for det maritime område skal sikre koordination på tværs af staten, industrien, faglige organisationer og finansielle institutioner. Det gælder blandt andet i arbejdet med at styrke Danmarks nationale skibsbygningskapacitet.

Partnerskabet skal udarbejde en analyse, der munder ud i konkrete anbefalinger til hvordan vi nationalt bedst kan understøtte Forsvarets langsigtede behov for skibsanskaffelse. Blandt andet ved at sikre, at Danmark har kompetencerne til at designe, bygge og vedligeholde orlogsskibe.

Partnerskabet er sammensat af medlemmer. Der er udpeget af følgende organisationer:

 • Forsvarsministeriet
 • Forsvarskommandoen ved Forsvarets Skibsprogram
 • Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse
 • Erhvervsministeriet
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Dansk Industri
 • Dansk Metal
 • Danske Maritime
 • 3F Industri
 • Forsikring & Pension
 • Maritime DTU
 • MARTEC i Frederikshavn

(Kilde og Foto: Forsvarsministeriet)