Hjemmeværnet får ny Kommitteret

2. november 2021

Major, tidligere forsvarsminister og nuværende medlem af Europa-Parlamentet for Venstre Søren Gade Jensen er med virkning fra 1. marts 2022 udpeget som ny Kommitteret for Hjemmeværnet. Det oplyser Forsvarsministeriet.

I forbindelse med udpegninger siger den nuværende Forsvarsminister Trine Bramsen.  – Jeg kender Søren som en der har et stærkt engagement og har fokus på indhold og samarbejde. Det er afgørende i den vigtige udvikling, som vores Hjemmeværn står overfor. I en tid hvor trusselsbilledet er under hastig forandring og der er behov for Hjemmeværnet i hele landet og med kompetencer på stadig flere områder er det afgørende med et tæt samspil mellem den kommitterede og mig som minister

Søren Gade Jensen er klar til opgaven. – Gennem mit virke som frivillig i Hjemmeværnet gennem 40 år ved jeg, hvor vigtig en opgave de mange frivillige løser. De stiller op, når opgaverne kalder. Uanset om det gælder træning af sikkerhedsstyrker langt fra Danmark i Kenya eller Irak, håndtering af coronakrisen herhjemme eller patruljering af Europas grænser. Jeg glæder mig til at være med til fortsat at gøre det meningsfuldt for de mange frivillige at stille op til gavn for os alle.

Den Kommitterede for Hjemmeværnet udgør sammen med chefen for Hjemmeværnet – på nuværende generalmajor Jens Henning Garly – Hjemmeværnets samlede ledelse. Den civile del af ledelsen skal lede arbejdet med at rekruttere friville samt være ansvarlig for Hjemmeværnets informationsvirksomhed. Det er også den Kommitteredes opgave at arbejde for et godt forhold mellem befolkningen og Hjemmeværnet.
(Kilde og foto: Forsvarsministeriet)