Hirtshals Havn bliver knudepunkt i stort CO2 projekt

1. december 2022

Lagring af CO2 er en væsentlig del af løsningen på klimaudfordringerne, og nu tager INEOS Energy, Wintershall DEA, Hirtshals Havn, Biocarb Solution, Evida, Blue Water Shipping og Greenport North et stort skridt mod realiseringen af et visionært projekt. Det oplyser Hirtshals Havn.

Partnerne indgik således den 1. december 2022 en aftale om at undersøge muligheden for at etablere transport af CO2 fra biogasanlæg i Nordjylland, midlertidige lagringsfaciliteter på Hirtshals Havn og udskibning til Nordsøen, hvor CO2en pumpes ned i undergrunden. Projektet under navnet Greenport Scandinavia involverer dermed hele værdikæden for Carbon Capture and Storage (CCS).

Projektet er det første af sin art i Danmark, og da der er tale om biogen CO2, vil man opnå negative emissioner, som kan udgøre et væsentligt bidrag til opnåelse af de danske klimamål om 70 procent reduktion af drivhusgasudledninger i 2030.

I første omgang er målsætningen fangst af op til 100.000 tons biogen CO2 årligt fra nordjyske biogasanlæg allerede fra 2024/25. CO2en transporteres til Hirtshals Havn og med skib til Siri-området i den danske del af Nordsøen, hvor den lagres i tomme oliefelter gennem Greensand-projektet.

På sigt er det ambitionen at øge mængden af CO2, der transporteres og lagres, betydeligt over tid og etablere Europas største hub for CO2-lagring og udskibning til felter i Nordsøen med udgangspunkt i Hirtshals Havn. Havnen er ideelt placeret i forhold til lagringsfelter i Nordsøen og modtagelse af CO2 og vil dermed blive et stort, grønt knudepunkt for mellemlagring og udskibning af CO2 for både danske og udenlandske CO2-udledere. Der er således et stort potentiale for vækst og udnyttelse af stordriftsfordele.
(Kilde og foto: Hirtshals Havn)