Havne har stor betydning for den grønne omstilling

15. september 2022

På Transportministeriets topmøde om fremtidens havne torsdag den 15. september fremførte adm. direktør i Danske Rederier Anne H. Steffensen blandt andet, at havnene er et afgørende ben i den grønne omstilling, hvis skibsfarten skal over på grønne brændstoffer.

Skibsfarten og havnene er uløseligt forbundet og gensidig afhængige. Havnene leverer en kajplads med faciliteter til skibene, mens skibene bringer, og aftager gods til og fra havnene, som skaber aktivitet, lyder budskabet fra Anna H. Steffensen.

Men i fremtiden får gensidigheden endnu en dimission. Den grønne dagsorden hos både skibsfart og havne betyder, at havnene er nødt til at kunne tilbyde grønt brændstof til skibene inden for de kommende år. – Vi har et godt samarbejde med de danske havne, og samarbejdet er kun blevet mere vigtigt med ønsket om at omstille os til grønne brændstoffer. Helt grundlæggende er infrastrukturen på havnene helt afgørende for, at vores mission kan lykkes. De skal blandt andet geares til at kunne tilbyde nye brændstofprodukter til skibsfarten med alt hvad det kræver af nye sikkergedsstandarder og de har naturligvis en vigtig rolle som udskibningshavne for udbygning af havvind, siger Anne H. Steffensen.

(Kilde og Foto: Danske Rederier)