Globalt fokus på bæredygtig tunfiskfiskeri

30. april 2020

Den 2. maj blev i 2016 officielt udnævnt af FN til World Tuna Day, og bliver således i år fejret for fjerde gang.

Tunen er den eneste dyreart, der på denne måde har sin egen mærkedag, og det illustrerer fiskens betydning både som global fødekilde og som grundlag for økonomien i mange lande og blandt millioner af mennesker, især i mindre østater i Stillehavet og Det Indiske Ocean. Men dagen skal først og fremmest skabe opmærksomhed om truslen fra overfiskning og fremme bevidstheden om de sociale og økonomiske gevinster ved et bæredygtigt fiskeri.

Den globalt anerkendte certificeringsordning for bæredygtigt fiskeri MSC (Marine Stewardship Council) har arbejdet med bæredygtigt fiskeri efter tunfisk i mange år, men først i de senere år er sektoren for alvor rykket. Således er andelen af den globale fangst, der er med i MSC-ordningen fordoblet fra 14 til 28 % i løbet af de seneste 5 år. Dermed er problemerne dog ikke løst. Linnea Engström, Programdirektør for MSC i Norden, forklarer: – Selv om tun er en af verdens mest populære spisefisk er omkring 1/3 af bestandene stadig meget skrøbelige. Ved at købe tun med det blå mærke, kan forbrugerne spille en rolle i at sikre bestanden af tun også for fremtidige generationer.

Når et fiskeri søger om certificering skal det ikke blot igennem en grundig udredning af en tredjepart, det indebærer også krav til fiskeriet om yderligere forbedringer. Det kan handle om mindre bifangst af andre arter, bedre forvaltning og samarbejde eller krav til mere skånsomme redskaber og metoder. – Det fine ved MSC-mærkningen er netop, at man ikke bare støtter et bæredygtigt fiskeri, man støtter også fiskere, der har truffet et aktivt valg om at forbedre deres fiskeri og gøre det mere bæredygtigt. Uden MSC ville disse forbedringer næppe være sket, og det havde ikke været muligt for fiskerne at få nogen få nogen belønning i form af højere priser for deres fangst, forklarer Linnea Engström.

I anledning af World Tuna Day udgiver MSC en ny global håndbog om tun, rettet mod alle, der beskæftiger sig med tunfisk eller som blot interesserer sig for samspillet mellem tun og mennesker. ’MSC Sustainable Tuna Handbook’ beskriver de vigtigste fakta om tunen og især om det globale fiskeri efter tun, og de mange udfordringer, der skal løses, før man kan tale om et bæredygtigt fiskeri. Den indeholder desuden en række eksempler på hvordan konkrete fiskerier i Stillehavet og det Indiske Ocean arbejder med at sikre bæredygtighed i både fangstmetoder og forvaltning. (Kilde: Via Ritzau)