Ghanas flåde henter inspiration i Danmark

27. oktober 2023

Chefen for Ghanas søværn, kontreadmiral Issah Adam Yakubu, har under et besøg i Danmark hentet inspiration til det vestafrikanske lands indsats for at varetage sikkerheden for skibsfarten og bekæmpe kriminalitet i Guineabugten. Det travle vestafrikanske farvand har stort betydning for dansk og international skibsfart, og det har været plaget af piratoverfald på handelsskibe. Derfor arbejder Danmark i rammen af Freds- og Stabiliseringsfonden sammen med Ghana om at forbedre landets evne til at varetage den maritime sikkerhed i området.

– Vi har en indsats i Guinea-bugten med henblik på at styrke kyststaternes muligheder for selv at varetage sikkerheden. Det vil være med til at gavne danske maritime interesser. Ghana har vist sig at være en samarbejdspartner, hvor vi kan nå langt. Vi har nogle rigtig gode relationer, og specielt under fregatten ESBEN SNARE ´s indsættelse i Guineabugten fra 2021 til 2022 viste Ghana sig som en god samarbejdspartner, som gav os virkelig god støtte. Det håber vi, at vi kan bygge videre på, så vi kan være med til at udvikle Ghanas flåde, men også kan få glæde af det lokale perspektiv, som Ghana naturligvis kan bidrage med,, siger flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen, der er næstkommanderende i Søværnskommandoen.

Ifølge kontreadmiral Yakubu er Ghana er en af de største aktører i Guineabugten. – Og jeg må sige, at samarbejdet med Danmark allerede har haft stor betydning. Før samarbejdet med Danmark havde Ghana ikke evne til at gennemføre boarding af skibe, der er blevet kapret og hvor der er gidsler og risiko for at møde modstand. Med den standard Ghana Special Boat Squadron med dansk støtte har opnået, kan vi nu gennemføre den slags særlige operationer, forklarer kontreadmiral Yakubu.

En stor del af det danske engagement i Ghana varetages af Specialoperationskommandoen og Frømandskorpset, der bidrager til opbygningen af en ghanesisk maritim specialstyrke. Indsatsen omfatter udvælgelse og træning af soldaterne og etablering af en uddannelsesramme, så Ghana i fremtiden selv kan uddanne maritime specialoperationsstyrker.

Under sit besøg i Danmark besøgte den ghanesiske flådechef  og hans stab både Marinehjemmeværnets brosimulator i Slipshavn og Søværnets Officersskoles brosimulator på Nyholm. Ghana har et ønske om, som det første land i Vestafrika, at bygge en simulatorkapacitet, og Danmark er langt med arbejdet med at kunne være med til at finansiere simulatoren via midler fra Freds- og Stabiliseringsfonden.
(Kilde  og foto: Forsvarskommandoen )