Fregatterne NIELS JUEL og PETER WILLEMOES på øvelse i Østersøen

12. september 2023

Den 11. september 2023 sejlede PETER WILLEMOES  fra Riga i Letland for sammen med NIELS JUEL at deltage i den stort anlagte NATO-øvelse Northern Coasts. Øvelsen vil indeholde en lang række sømilitære discipliner og foregår primært ved Estland og Letland samt den østlige og centrale del af Østersøen. Det vil sige, at øvelsen kommer tæt på dele af russisk territorie. – Vi er meget bevidste om, at en NATO-øvelse i denne kaliber og i den østligste del af Østersøen vil tiltrække opmærksomhed fra russisk side. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at øvelsen har været planlagt længe og er en årligt tilbagevendende øvelse. Det er altså ikke en øvelsesaktivitet, som foregår på grund af situationen i Ukraine, men det er klart, at scenariet og geografien har visse paralleller til virkeligheden. Det er en øvelse, vi gennemfører for at træne os til at passe på os selv, træne vores basale warfighting skills og udvikle vores samarbejdsevner på tværs af alliancen, siger skibschefen på PETER WILLEMOES, orlogskaptajn Kenneth Buur Jensen.

Øvelse Northern Coasts er en årligt tilbagevendende øvelse, der på skift ledes af Danmark, Tyskland, Sverige eller Finland. I år ledes øvelsen af Tyskland. Der deltager 12 NATO-lande og Sverige i øvelsen. De deltagende NATO-lande er: Estland, Letland, Litauen, Finland, USA, Polen, Norge, Holland, Belgien, Frankrig og Danmark.

Øvelsen leverer træning i komplekse taktiske situationer, der giver enhederne mulighed for at træne realistiske udfordringer i et maritimt miljø. – Øvelser som denne er med til at samordne og integrere NATO-landenes styrker og militære kapaciteter. Det gør, at vi til stadighed kan opretholde og demonstrere et beredskab, som kan imødegå enhver trussel mod NATO-landene. Når Danmark stiller med hele to fregatter til øvelsen, viser vi samtidig vores engagement i NATO-alliancen og sikkerheden i Østersøregionen. Dertil får vi konkret lejlighed til at træne sammen med vores allierede. Det er jeg meget glad for, for det styrker naturligvis både Danmarks og NATO’s kampkraft og afskrækkelse, siger kommandør Dan B. Termansen, der er chef for 2. eskadre, som de to fregatter tilhører.

God træning for danske besætninger
Om bord på begge de danske fregatter, er man godt tilfreds med denne lejlighed til at få trænet sammen både internt på skibet og sammen med de andre NATO-landes besætninger. – Når vi indgår i øvelser som denne, benytter vi altid lejligheden til, at alle om bord får trænet deres specifikke opgaver, ligesom vi træner samarbejdet og koordination på tværs. Og så giver det jo lejlighed til at træne sammen med de andre nationers skibe og sammen udvikle og finpudse vores evne til at kæmpe sammen. Jeg oplever altid en stor professionalisme, seriøsitet og dedikation blandt besætningsmedlemmerne, og det er jeg meget stolt af. Det er meget tilfredsstillende at være en del af, siger skibschef på PETER WILLEMOES orlogskaptajn Kenneth Buur Jensen.

NIELS JUEL indgår parallelt med deltagelsen i øvelsen Northern Coasts også i NATO’s stående flådestyrker, hvor den indtil november skal patruljere farvande omkring Europa for at styrke NATOs årvågenhed og beredskab.
(Kilde og foto: Forsvaret)