Flåden af skibe med Dannebrog agter vokser markant

20. september 2021

I en ny opgørelse fra EU’s søfartsorganisation EMSA (European Maritime Safety Agency) er bruttotonnagen under dansk flag vokset 8,6 procent fra 2016-2020. Ser man på medlemslandene samlet i EU, er bruttotonnagen gået frem med 2,4 procent. – Det er en rolig og sikker fremgang, vi ser under dansk flag. Det viser med al tydelighed, at det danske flag er et konkurrencedygtigt kvalitetsstempel, og at mange års bred politisk opbakning til ambitionen om at styrke Danmark som søfartsnation bærer frugt, siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Kun Portugal og den franske ø, Reunion er gået mere frem end dansk flag ift. udgangspunktet i 2016, men de kommer fra et lavere udgangspunkt med en betydeligt mindre handelsflåde end Danmark. – Det er vigtigt for Danmark at have et stærkt flag, når vi taler søfart. Det giver os en vigtigere stemme internationalt og styrker vores mandat i de vigtige klimaforhandlinger, der kommer til at definere branchen de kommende år, siger Anne H. Steffensen.

Den globale udvikling i bruttotonnagen har været en vækst på 3,5 procent i perioden.  

EU’s største flagstat, Malta er i perioden vokset 5,9 procent, mens den næststørste flagstat i EU, Grækenland er gået tilbage med 0,6 procent.

(Kilde og foto: Danske Rederier)