F 361 IVER HUITFELDT er indtrådt i Operation AGENOR

26. august 2020

Fregatten IVER HUITFELDT tog afsted fra Danmark den 10. august 2020 og har i mellemtiden gennemført en forlægning via Den Engelske Kanal, Middelhavet, Suez-kanalen og Rødehavet.  Skibet befinder sig nu i Det Arabiske Hav med kurs mod Hormuz-strædet. Det skriver fregattens næstkommanderende orlogskaptajn Simon Schultz-Larsen og uddyber: – Hormuzstrædet er et af de mest trafikerede stræder i verden, og med dets placering som indsejling til Den Arabiske Golf er strædet et vigtigt handelsmæssigt knudepunkt.

En stor del af verden er stadig afhængig af olieeksport fra Den Arabiske Golf, og derfor har strædet stor betydning for store dele af verdensøkonomien.

Også danske skibe sejler ofte igennem Hormuzstrædet og udgør dermed en vigtig kilde til velstand og beskæftigelse i Danmark. Samtidig er Danmark verdens 5. største søfartsnation – derfor har vi også et ansvar for at sikre den frie sejlads gennem strædet.

I 2019 tog Frankrig initiativ til at etablere en europæisk maritim overvågningsmission (EMASOH), hvorunder skibe og fly indsættes i rammen af det, der hedder Operation AGENOR. Operation AGENOR har til formål at beskytte handelsskibenes ret til fri sejlads gennem Hormuzstrædet ved tilstedeværelse, overvågning og rapportering. Samtidig skal operationen medvirke til at skabe bedre koordination mellem parterne i området. 

FAKTA om det danske fregatbidrag:

  • IVER HUITFELDT deltager i Operation AGENOR i Hormuzstrædet, som er en del af EMASOH (European Maritime Awareness in The Strait-of-Hormuz).
  • Operationen er ren europæisk og blev til på fransk initiativ i lyset af hændelserne i Hormuzstrædet i 2019.
  • Opgaven i Hormuzstrædet er overvågning og etablering af et maritimt situationsbillede, som skal understøtte skibsfartens frie bevægelighed i området.
  •  Dele af besætningen bliver udskiftet løbende. Der er cirka 160 soldater om bord.


(Kilde og foto: Forsvarsvkommandoen.dk samt Flådeliste 2015)