EU-Kommissionen godkender Danmarks Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram

9. december 2022

EU-Kommissionen godkendte den 5. december 2022 det danske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram. Programmet danner rammerne for den danske anvendelse af 1,5 mia. kr. til udvikling af fiskerisektoren i en grøn og bæredygtig retning og understøttelse af EU´s klimamål om reducering af CO2-udledning.

Det totale budget for programmet er 2,1 mia. kr., hvoraf EU-midlerne udgør ca. 1,5 mia. kr. Midlerne udmøntes i tilskudsordninger, der gennemføres i Danmark rettet mod fiskeri, akvakultur og vandmiljøet i perioden frem til 2027.

Programmet skal sikre, at det danske fiskeri- og akvakulturerhverv fortsætter med at innovere og udvikle sig i retning af at være mere klimamæssigt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt. Samtidig skal midlerne også bidrage til at tilvejebringe vigtig viden om fiskebestandene og de marine økosystemer og understøtte restaurering af danske vandløb. (Kilde og foto: Via Ritzau)