De Forenede Nationers 75 års dag blev markeret på Kastellet i København

27. oktober 2020

50 lande, heriblandt Danmark, underskrev den 26. juni 1945 aftalen om etableringen at en verdensorganisation, der havde til formål at bevare den internationale fred og sikkerhed, samt skabe et forum for internationalt samarbejde og fremme dannelsen af venligtsindet relationer nationerne imellem. Ved selve dannelsen den 24. oktober samme år var der kommet ét land mere til, så organisationen startede med 51 medlemslande. I januar 2020, 75 år efter dannelsen, består FN af 193 lande. Seneste medlem er Sydsudan, der også er verdens yngste selvstændige statsdannelse

Ifølge FN er der inklusive Vatikanstaten 194 selvstændige stater i verden. Hertil kommer Palæstina og 11 øvrige såkaldte statslige dannelser: Eller i alt 206 lande.

Covid-19 tilpasset højtidelighed

Forsvarsforeningen Danmarks Veteraner havde planlagte et stort og omfattende arrangement på Kastellet i København til afholdelse på årsdagen den 24. oktober 2020. Men Covid-19 situationen in mente blev arrangementet kraftigt beskåret. Alligevel blev højtideligheden med forsvarsminister Trine Bramsen og forsvarschef general Bjørn Ingemann Bisserup i spidsen en smuk markering af Danmarks 75 års betydning og arbejder for den 75 år gamle verdensorganisation.

(Foto: Steen Eiler Engstrøm)