Danske Rederier indfrier praktikgaranti

18. oktober 2022

Man kan lære meget på søfarts- og navigatørskolerne i Danmark. Men skal man lære at sejle, må man på et tidspunkt om bord på er skib og have praktisk erfaring. Det konkluderer Danske Rederier.

Derfor stillede de sidste år en garanti om at skaffe 400 praktikpladser årligt til kommende navigatører, ubefarne skibsassistenter, skibsførere, maskinmestre, dualofficer og mange andre.

Og allerede nu har en lang række rederier givet tilsagn om, at de kan tage i alt 400 nye studerende med på havet. – Det er en fjer i hatten, at vi allerede i efteråret kan indfri vores løfte om at skaffe 400 praktikpladser til de unge. Mange rederier tager studerende med, og et par medlemmer har virkelig stemplet ind i år og stillet med rigtig mange pladser, siger Anne Windfeldt Trolle, direktør i arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse.

Maersk er det rederi, som udbyder flest praktikpladser, men også ESVAGT og Molslinjen tager i år rigtig mange studerende. – Når vi efterlyser arbejdskraft og kan se, at vi kommer til at mangle folk i fremtiden, er vi også nødt til at være med til at uddanne de unge. Det er der forståelse for, og det er en af grundene til, at vi allerede nu har indfriet vores garanti. Det betyder ikke at vi eller rederierne skal læne os tilbage og vente med at finde nye praktikpladser til efter nytår. Vi kan sagtens bruge flere pladser, og jeg håber at vi kan få de 400 pladser til at vokse endnu mere, uddyber Anne Windfeldt Trolle. (Kilde og Foto: Danske Rederier)