Danmarks Marineforenings Sendemandsmøde udskydes

8. september 2020

Danmarks Marineforenings Sendemandsmøde skulle efter plan og tradition have været afholdt i Svendborg hen over St. Bededagsferien med det faglige møde lørdag den 9. maj 2020. Covid-19 situationen fik dog landsbestyrelsen til i første omgang at flytte mødet til lørdag den 19. september.


De nye og skærpede anbefalinger her primo september fra myndighederne er nu taget ad notam, således at Sendemandsmødet i første omgang er udsat til et senere tidspunkt. – Hvornår dette tidspunkt vil komme, er i skrivende stund naturligvis ikke til at forudsige, men når det indtræder, vil vi (gen)indkalde til Sendemandsmødet med det fornødne varsel, siger Danmarks Marineforenings Landsformand Steen Engstrøm, der samtidig fortæller, at landsbestyrelsen i lyset af den forværrede COVID-19 situation nøje vil følge udviklingen og eventuelt beslutte om årets Sendemandsmøde i stedet helt skal aflyses.

(Foto: MTUD redaktionens arkiv)