Danmarks Fiskeriforening er klar med underskriftsindsamling mod kamera

29. juni 2020

For at vise at mange danskere bakker fiskerne op i kampen mod kameraovervågning, har Danmarks Fiskeriforening startet en underskriftsindsamling. Det oplyser organisationen i en presseinfo, hvor de også gør opmærksom på, at fiskerne ønsker ikke et arbejdsliv, hvor de skal kameraovervåges. 

Og det er ikke kun fiskerne, der mener, at man i Danmark bør holde sig for god til at benytte statslig kameraovervågning. Både kommuner, fiskeindustrien, og almene borgere støtter fiskerne i deres sag.

Det har fået Danmarks Fiskeriforening til at starte en underskriftsindsamling.  – Vi oplever, at der generelt er stor opbakning til fiskernes modstand imod statslig kameraovervågning. Derfor har vi hos Danmarks Fiskeriforening lavet denne underskriftssamling. Formålet med underskriftsindsamlingen er at vise politikerne, at mange danskere ikke ønsker et samfund, hvor man fra statens side påtvinger borgerne kameraovervågning, når de udfører deres arbejde, lyder det fra Svend-Erik Andersen.

Fiskeriminister Mogens Jensen har siden nytår bebudet, at der kommer kamera i dansk fiskeri. De første 15 fartøjer er nu fundet. Flere af fiskerne har derfor sat deres fartøj til salg, da de finder kameraovervågning for krænkende.

Underskriftsindsamlingen findes her: 
www.fiskernesigerstop.dk

Foto: (Arkivfoto Marineforeningen Tidsskriftet “Under Dannebrog”