Danmark leder nu flådeoperation i Hormuzstrædet

13. januar 2021

En dansk stab på 12 personer overtager den 13. januar 2021 ledelsen af den europæiske flådeoperation AGENOR i farvandene omkring Hormuzstrædet. Danmark skal stå i spidsen for operationen frem til midten af juli. Operationen omfatter, ud over den danske stab, øvrige stabsmedlemmer, skibe og fly fra flere europæiske lande. – Retten til fri sejlads er en afgørende værdi. Når den sættes under pres, skal vi som stor søfartsnation kæmpe for den. Den danske ledelse af Operation AGENOR er med til at understøtte danske maritime erhverv og understreger samtidig den tillid, der er til dansk forsvar, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Skibe og fly i AGENOR arbejder for tryghed og fri bevægelighed for skibsfarten ved at vise tilstedeværelse og ved at skabe et billede af normalsituationen i området. Det gør det muligt at skærpe opmærksomheden, og evt. gribe ind, hvis situationen ændrer sig. Skibene i flådestyrken kan også ledsage handelsskibe igennem Hormuzstrædet for på den måde at bidrag til øget tryghed. – Situationen er rolig, og det ser ud til, at de forskellige aktører, herunder Iran og de andre kyststater, agerer professionelt. Men det er et komplekst område, hvor måske små hændelser kan eksplodere, og derfor er tilgangen fra AGENOR, at vi skal være deeskalerende og ikke bidrage til, at situationen udvikler sig. Vores overblik og tilstedeværelse har en afskrækkende effekt på eventuelle aktører, der måtte ønske at lægge hindringer i vejen for skibsfartens frie bevægelighed, siger flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen.

At Danmark skal lede AGENOR betyder i praksis, at Danmark besætter stillingerne som chef for operationen, posten som chef for den internationale stab og en række andre nøgleposter i staben, der i alt er på 20 – 25 personer. Ledelsen af AGENOR er placeret sammen med det franske hovedkvarter i Abu Dhabi. – Vi kommer med et dansk aftryk på en bred vifte at de aktiviteter, der skal til, for at man kan køre operationen og omsætte operationsordren i praksis. Men vi er selvfølgeligt støttet af de andre europæiske nationer i AGENOR og EMASOH (den politisk ramme omkring AGENOR, red.), siger Carsten Fjord-Larsen.

Danmark bidrog fra august til december 2020 til AGENOR med fregatten IVER HUITFELDT og dens besætning. Med skibet var også en Seahawk-helikopter og soldater fra Militærpolitiet og maritime specialstyrker. Danmark har også bidraget med stabsofficerer til operationen siden dens oprettelse i januar 2020. – Disse tidligere indsættelser giver os selvfølgelig et førstehåndsindtryk af, hvordan operationsområdet er, og det er sammen med den viden vi får fra det franske hovedkvarter, vigtige byggesten til at løse opgaven. Men at vi på den måde lægger tyngde, er i høj grad også med til at skabe troværdighed om Danmarks indsats, siger Carsten Fjord-Larsen der også fastslår: –  at Forsvaret har bygget erfaringer op gennem Søværnets Taktisk Stab, som har været udsendt i anti-piraterimissioner, vi har ledet NATO-styrker, og vi har ledet operationerne med at fjerne kemiske våben fra Libyen og Syrien, så det giver os et rigtigt godt fundament og de kompetencer, der skal til, for at løse opgaven.

Carsten Fjord Larsen og hans stab skal lede AGENOR frem til april. Derefter overtager et andet dansk hold ledelsesopgaven frem til juli.

(Kilde og foto: Forsvarskommandoen)