Inspektionsfartøjet P 572 LAUGE KOCH på opgave i isen i Grønland.

I uge 18 2020 kunne indbyggerne i bygden Nuussuaq - godt 80 sømil nord af Upernavik - undre sig over lyden af brag ude fra havet. Det var inspektionsfartøjet LAUGE KOCH, der brugte kanonslag i forbindelse med en intern øvelse, hvor der blev simuleret eksplosion om bord i skibet. Ifølge Søværnskommandoen var skib og besætning på patrulje i området og benyttede lejligheden til at rekognoscere issituationen for skibet "Orasila", der var planlagt til at levere fuel til bygden. LAUGE KOCH afprøvede muligheden for at kunne bryde isen forud for "Orasilias" ankomst, men måtte desværre konstatere, at et isbjerg ved indsejlingen til naturhavnen forhindrede den brudte is i at forlade området. Det betyder, at der kommer til at gå nogen tid, inden "Orasila" kan genforsyne Nuussuaq. LAUGE KOCH har den sidste måned været på patrulje på Grønlands vestkyst, fra Kappen i syd til Nuussuaq. Skib og besætning har trænet med Flyvevåbnets helikopter og brudt is højt mod nord. (Kilde: Søværnskommandoen´)

Kontakt

Landskontoret: 

Trondhjemsgade 5 kld. 
2100 København Ø 

Telefon: 33 15 28 86 
Telefontid: Mandag og fredag kl. 10-14

E-mail: landskontoret@marineforeningen.dk