Åland og Færøerne med i en fælles nordisk henvendelse til UNESCO for at bevare maritim kulturarv

Alle nordiske lande står bag en ansøgning til UNESCO om at optage livet omkring de klinkbyggede træbåde på listen over menneskehedens levende kulturarv. Det oplyser Skibsvaringsfonden i Danmark. - Den klinkbyggede båd er en særlig nordisk bådtype, der i flere tusind år har haft stor betydning for danskernes brug af havet. Bådene har gennem generationer bundet de nordiske folk sammen fra kyst til kyst, bragt Norden ud i verden og verden tilbage til Norden, lyder det i en presseinfo fra fonden. - Klinkbådstraditionerne er helt centrale dele af vores kulturarv og kystkultur. I dag videreføres de gennem de få erhvervsfiskere, der stadig trækker deres klinkbyggede kystbåde op på standene i Nordjylland og gennem lokale maritime fællesskaber og private, spredt over hele Danmark. Selv om den klinkbyggede båd, de fleste steder, ikke længere er en betingelse for opretholdelse af livet, er livet omkring træbådene stadig vigtige og relevant for os i dag, lyder det fra Skibsbavaringsfonden. 

For Skibsbevaringsfonden har fællesskaberne omkring træbådene en enorm værdi. Her bliver der passet godt på de stolte traditioner med at bygge, vedligeholde og sejle i smukke klinkbyggede både. De dygtige folk holder liv i en maritim kulturarv, der har udviklet sig igennem et par tusinde år, men nu hastigt er i gang med at blive afviklet.  Det har Skibsbevaringsfonden taget kampen op for. Sammen med ligesindede fra resten af Danmark, Island, Færøerne, Norge, Sverige, Åland og Finland er dette arbejde nu på vej til at blive nomineret til UNESCO verdenskulturarv. Det er ikke en bestemt båd, der er på vej til at blive verdensarv. Det er livet omkring de klinkbyggede både, som skal anerkendes af UNESCO.

For at understrege betydningen af disse nordiske klinkbådstraditioner og vigtigheden af at videreføre dem som levende kulturarv, er kulturminister Joy Mogensen, på vegne af den danske stat, medunderskriver på den fællesnordiske ansøgning til UNESCO. Initiativet til UNESCO ansøgningen er taget af Forbundet Kysten i Norge. Netværket Nordisk Kystkultur har sikret den brede forankring i alle de nordiske lande. I Danmark står lokale træbådsmiljøer samt Han Herred Havbåde, Træskibs Sammenslutningen og Vikingeskibsmuseet bag.

.

 

Kontakt

Landskontoret: 

Trondhjemsgade 5 kld. 
2100 København Ø 

Telefon: 33 15 28 86 
Telefontid: Mandag og fredag kl. 10-14

E-mail: landskontoret@marineforeningen.dk