Udskriv denne side

Søværnet klar med nye patruljefartøjer til grænseovervågning i Middelhavet

Tirsdag 23. juli afgik de to nyindkøbte FRONTEX-fartøjer til Søværnet fra Grenaa Værft efter en missionsforberedende klargøring. Det oplyser Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).

Siden 4. juni 2019 har de to nye patruljefartøjer A545 VIKAR og A546 STELLA POLARIS gennemgået en større klargøring, som har gjort dem i stand til at blive indsat i EU’s grænseovervågningsagenturs (FRONTEX) operationer i Middelhavet.

- De to fartøjer A545 VIKAR og A546 STELLA POLARIS har siden underskrivelse af købskontrakt og overdragelse fra DanPilot A/S gennemgået en missionsforberedende klargøring, som bl.a. har omfattet et komplet hovedeftersyn inklusiv stort eftersyn på fremdrivningssystemer, fortæller orlogskaptajn Michael Bruhn Rasmussen fra FMI.

Derudover har værftet foretaget en opgradering af navigations- og varslingssystemer som bl.a. inkluderer installation af Forward Looking InfraRed (FLIR), som anvendes til at søge efter mennesker i vandet samt opdateret navigations- og kommmunikationssystemer i begge fartøjer. Der er installeret nyt airconditioneringssystem til styrehus og aptering, og el-forsyningen har fået en overhaling, så patruljefartøjerne nu er rustet til de kommende missioner. - Der er blevet gennemført søprøver med de to fartøjer med et godt resultat. De små fejl og mangler, som vi erkendte under prøveturene blev i vid udstrækning udbedret den efterfølgende dag ved Grenaa Værfts foranstaltning, forklarer orlogskaptajn Michael Bruhn Rasmussen.

Fartøjerne forlod Grenaa Værft A/S om eftermiddagen 23. juli for at forlægge til Flådestation Korsør, hvor den sidste klargøring gennemføres. Frem mod medio august, hvor fartøjerne afskibes til Grækenland, vil Forsvarets personel foretage træningsture med patruljebådene blandt andet for at lære at manøvrere med dem, ligesom den missionsbestemte udrustning også vil blive taget om bord i denne periode.

Anskaffelsen af de to nye patruljefartøjer til Søværnet skete som et led i en større anskaffelse, hvor der også er anskaffet tre patruljefartøjer til Marinehjemmeværnet. FMI underskrev købskontrakten af disse fem fartøjer 25. marts 2019 med det statslige lodseri DanPilot.  Der er tale om fem mindre, hurtiggående fartøjer, som aktuelt er benævnt Vikar, Stella Polaris, Frigg, Jupiter og Rigel, der hidtil har været anvendt som Lodsfartøjer. - Fartøjernes alsidighed, størrelse og manøvredygtighed gør dem umiddelbart velegnede til operationer på såvel åbent hav, som i kystnære miljøer nationalt som internationalt, udtalte kommandørkaptajn Stig Kastberg fra FMI i forbindelse med kontraktindgåelsen.

Specifikationer
Effekt: 2 x 500 HK
Hastighed ca. 25 knob
Længde 13,9 meter
Bredde (bredeste sted) 4,6 meter
Displacement 17,6 ton